Last Minute
(Jul 18, 2016)
LETO 2018. U PRODAJI!!! LETO 2018. U PRODAJI!!! LETO 2018. U PRODAJI!!! LETO 2018. U PRODAJI!!! Pročitajte više ...
   |    (Jul 18, 2016)
LETO 2018. U PRODAJI!!! LETO 2018. U PRODAJI!!! Pročitajte više ...
   |   

KONTAKT:

Bulevar cara Lazara 19 (preko puta Spensa), Novi Sad,

tel: 021/ 424 735; 455 500;

Evropski gradovi - Nemačka

PDF Print E-mail


SAKSONIJA


28.04.-02.05.2018.


Reka Laba (Elba kako je zovu nemci)  čini kičmeni stub središta Evrope. Na njenim obalama blistaju gradovi, pre svega Saksonske kraljevine (Drezden i Majsen) s obiljem spomenika uz koje dolaze i brojni dvorci i tvrđave, smešeni u predivne pejzaže, od kojih su danas neki poznate vinske regije u Nemačkoj.

1. DAN (28.04.2018.subota) Polazak iz Beograda/Novog Sada sa dogovorenog mesta. Noćna vožnja kroz Mađarsku, Slovačku, Češku…

2. DAN (29.04.2018.nedelja) TEPLICE/ USTI NA LABI

…sa jutarnjim dolaskom u Teplice. Čuvena češka banja na severu, mesto gde su boravili Gete i Betoven. Obilazak Dvorskog trga gde se nalazi Gradska crkva, stub Sv. Trojstva, Gradska većnica… Kraće slobodno vreme za jutarnju kafu ili šetnju gradskim parkom uz jezero. Nastavak vožnje ka Usti na Labi (Usti nad Labem). Smeštaj u hotel. Slobodno vreme za obilazak ovog grada na granici sa Nemačkom. Preporučujemo posetu zamku Strekov iznad grada ili šetnju centrom grada gde se nalazi Katedrala, Gradski teatar…Noćenje.

3. DAN (30.04.2018.ponedeljak) NAC. PARK SAKSONSKA ŠVAJCARSKA- DREZDEN – MAJSEN

Doručak. Fakultativni polazak za nacionalni park Saksonska švajcarska. Ova oblast popularna među umetnicima romantizma 19. veka, a danas turistima i alpinistima zbog oštrih stena od kojih neke nikada nisu osvojene. Poseta čuvenom kamenom mostu Bastai iz 19. veka, koji se nalazi na oko 200 m iznad reke Elbe na stenovitim formacijama. Slobodno vreme u nekom od kafića sa spektakularnim pogledom na nacionalni park iznad reke Elbe. Potom odlazak za Drezden. Obilazak Drezdena, glavnog grada Slobodne države Saksonije, jedne od 16 saveznih nemačkih država, a nekada kraljevina. Razgedanje: palata Cvinger, opera Zemper, protestantska crkva, rimokatolička dvorksa crkva, Brilova terasa, Avgustov most, palata Tašenberg, Rezidencijalna palata… Slobodno vreme za obilazak grada ili šoping u ulici Pragerstrasse (preporučujemo Primark prodavnicu).

Potom nastavak vožnje do grada Majsen. Ovaj gradić je čuven kao prvi u proizvodnji porcelana u Evropi još od 18. veka do danas. To je vidljivo po brojnim prodavnicama porcelanskih minijatura. Šetnja starim gradom pored gradske kuće do zamka Albretsburg gde se nalazi i gradska katedrala (jedna od najmanjih u Evropi). Povratak u Drezden. Slobodno vreme. Povratak u hotel. Noćenje

4. DAN (01.05.2018.utorak) DVORCI SAKSONSKIH KRALJEVA – MORICBURG I VIZENŠTAJN

Nakon doručka napuštanje hotel. Fakultativni odlazak do bajkolikog zamka Moricburg (Moritzburg schloss) koji leži na veštačkom jezeru, okružen vodom sa svih strana. Obilazak ovog lovačkog dvorca saksonskog kralja Avgusta Jakog.  U povratku poseta još jednom dvorcu  Vizenštajn (Weesenstein schloss) sa prelepom baroknom baštom. Dvorski kompleks ima svoj kafe bar, restoran i dvorsku pivnicu gde služe pivo proizvedeno upravo ovde (Weesensteiner). Povratak za Srbiju istom putanjom…


5. DAN (02.05.2018.utorak) ...sa prepodnevnim dolaskom u Novi Sad/Beograd

CENA ARANŽMANA: 119€

Plativo i dinarskoj protivvrednosti po gornjem (prodajnom)

kursu Erste banke na dan uplate

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

- 2 noćenja sa doručkom u hotelu 3* u Usti na Labi u gradu

- prevoz visokopodnim turističkim autobusom (klima uređaj, TV-DVD )

- uluge turističkog vodiča/pratioca za vreme trajanja aranžmana

- razgledanje prema programu

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

- međunarodno zdravstveno osiguranje 650.00 din lica od 18 do 74 godina, 400.00 din. lica do 18godina; lica 75+ godina plaćaju 1.400,00 din.

- fakultativni izlete

- individualne troškove


CENA FAKULTATIVNIH IZLETA:

-  Dvorci saksonskih kraljeva (Vizenštajn i Moricburg): 25€, deca do 16 godina: 20€

-  Nacionalni park Saksonska Švajcarska (most Bastai) i Drezden: 25€, deca do 16 godina: 20€ (doplata za putnike koji žele da posete i grad Majsen 5€)

 

NAPOMENA:

- Mogućnoct plaćanja na rate do polaska

- Cene ulaznica su sa jeseni 2017. godine i važe za grupu od minimum 30 osoba, te su podložne promenama za proleće 2018. godinu

- U hotelske sobe se ulazi prvog dana boravka od 14h (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju poslednje dana u 9h (postoji mogućnost kasnijeg napuštanja hotela)

- Hoteli iz ove ponude registrovani su, pregledani i standardizovani od strane Nacionalne turističke agencije

- Termini fakultativnih izleta su promenjivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika (minimum za realizaciju fakultativa je 30 putnika). Agencija formira cenu fakultativnog izleta  na osnovu više elemenata (ulaznica, prevoz, parking, usluga vodiča...)

- Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (dužne trajanja zajedničkog obilaska, poštovanja zakonske satnice autobusa u pokretu, itd)

- Za sve informacije date usmenim putem agencija ne snosi odgovornost

- Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (gužve na granici, gužve u saobraćaju, zatvaranju nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak, promene u viznom režimu i dr)

- Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnik grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, viznim i Opštim usovima putovanja organizatora

- Putnik za valjanost dokumentacije sam odgovara

Plativo u dinarskoj protivvrednosti po višem kursu Erste banka na dan uplate.

Molim Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja organizatora

Aražman je rađen na bazi minimum 40 prijavljenih putnika sa polaskom iz Novog Sada

Organizator putovanja je turistička agencija Mozaik021  doo, licenca OTP 12/2016 od 04.02.2016.god., Ovlašćeno lice za pijem reklamacije: Saša Ćumurović, Bulevar Cara Lazara 19, Novi Sad, mob: 021/455500

 
top