KONTAKT:

Bulevar cara Lazara 19 (preko puta Spensa), Novi Sad,

tel: 021/ 424 735; 455 500;

Evropski gradovi - Austrija

PDF Print E-mail


BEČ

09.11.-11.11.2018.

PROGRAM PUTOVANJA

1. dan 09.11.2018. (petak)

Polazak iz Beograda/Novog Sada u kasnim večernjim časovima u dogovoreno vreme, sa dogovorenog mesta. Noćna vožnja kroz Mađarsku prema Beču.

2. dan 10.11.2018. (subota)

…sa prepodnevnim dolaskom u outlet šoping centar Parndorf. Slobodno vreme za kupovinu. Nastavak put ka Beču. Po dolasku panoramski obilazak grada:  Opera, Trg Marije Terezije, Parlament, Gradska kuća, Votivkirche, Berza…a potom pešačka tura kroz dvorišta dvorca Hofburg, preko Graber ulice do Katedrale Sv. Stefana. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.

3./4. dan 11.11. (nedelja)/ 12.11.2018. (ponedeljak)

Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme ili fakultativni obilazak dvorca Šenbrun, letnje rezidencije Habsburgovaca. Razgledanje carskih prostorija u velikoj turi od oko 40 soba. Slobodno vreme do polaska ka Srbiji.  Noćna vožnja kroz Mađarsku i Srbiju prema Novom Sadu/Beogradu sa dolaskom u ranim jutarnjim časovima.

CENA 85€

ARANŽMAN OBUHVATA:

  • Prevoz komfornim turističkim autobusom prema programu putovanja (klima, TV/DVD)
  • Smeštaj na bazi 1 noćenja ND u hotelu sa 3* u širem delu Beča  na liniji gradskog prevoza. Svaka soba ima TV, TWC
  • Usluga licenciranog vodiča/pratioca grupe
  • Obilazak Beča (panoramski, pešačka tura),
  • Troškove realizacije programa

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

  • Međunarodno zdravstveno osiguranje 350,00 din.( od 18 – 70godina starosti), 250,00 din (od 6 meseci do 18godina starosti), 800,00 din (od 70 – 80 godina starosti)
  • Fakultativne obilaske (dvorac Šenbrun (sa ulaznicom Grand Tour) – 25 € odrasli / 15 € deca do 18 godina)
  • Individualne troškove putnika

NAPOMENA:

- Mogućnoct plaćanja na rate do polaska

- Cene ulaznica su sa proleća 2018. godine i važe za grupu od minimum 30 osoba, te su podložne promenama za jesen 2018. godinu

-U hotelske sobe se ulazi prvog dana boravka od 14 h (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju poslednje dana u 9 h (postoji mogućnost kasnijeg napuštanja hotela)

-Hoteli iz ove ponude registrovani su, pregledani i standardizovani od strane Nacionalne turističke agencije

-Termini fakultativnih izleta su promenjivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika (minimum za realizaciju fakultativa je 30 putnika). Agencija formira cenu fakultativnog izleta  na osnovu više elemenata (ulaznica, prevoz, parking, usluga vodiča...)

-Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (dužne trajanja zajedničkog obilaska, poštovanja zakonske satnice autobusa u pokretu, itd)

-Za sve informacije date usmenim putem agencija ne snosi odgovornost

-Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (gužve na granici, gužve u saobraćaju, zatvaranju nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak, promene u viznom režimu i dr)

-Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnik grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, viznim i Opštim usovima putovanja organizatora

-Putnik za valjanost dokumentacije sam odgovara

Plativo u dinarskoj protivvrednosti po višem kursu Erste banka na dan uplate.

Molim Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja organizatora

Aražman je rađen na bazi minimum 40 prijavljenih putnika sa polaskom iz Novog Sada

Organizator putovanja je turistička agencija Mozaik021  doo, licenca OTP 12/2016 od 04.02.2016.god.

 
top